top of page
CV

Johan Svedberg

johan_svedberg.jpg

Vad gör jag?

 • Hjälper företag att tjäna mer pengar på sina affärer med offentlig sektor.

 • Hjälper myndigheter att få bästa möjliga leverans.

Hur gör jag det?

 • Genom att hjälpa företag ta ett helhetsgrepp på sin säljprocess mot offentlig sektor och att arbeta proaktivt och utnyttja regelverket som ett stöd.

 • Genom att hjälpa myndigheter att ställa affärsmässiga och relevanta krav som går att följa upp.

 • Genom skräddarsydda utbildningar/workshops för företag och myndigheter

Vilken erfarenhet har jag?

 • Över 25 års erfarenhet av LOU/LUF på expertnivå, bl.a. fem år på NOU, numera Konkurrensverket.

 • Genomfört över 100 upphandlingar av varor, byggentreprenader och framför allt tjänster 05-09.

 • Granskat ett femtiotal myndigheter i syfte att undersöka hur LOU efterlevts, om avtal använts och hur upphandlingsorganisationen fungerat.

 • Hållit över 20 utbildningar per år för såväl myndigheter som företag i Sverige och internationellt 99-20.

 • Chefjurist SLF, numera Swedish Medtech 99-05

 • Vd AffärsConcept, Sveriges ledande företag när det gäller att göra upphandlingar för offentlig sektor 07-10.

 • Chefjurist på Visma Commerce 10-16, Nordens största leverantör av inköps-, upphandlings- och anbudstjänster.

 • Lärare på Stockholms universitets 30- respektive 60 poängskurs för offentlig upphandling 05-09.

 • Lärare på Sveriges offentliga inköpares certifieringsutbildning 05-09 med inriktning på konkurrensutsättning och anbudsutvärdering.

 • Lärare i upphandlings- och affärsrätt på Frans Schartaus YH-utbildning för blivande upphandlare 17-20.

 • Huvudlärare på Public Bid Manager, Sveriges högsta utbildning för anbudsgivare till offentlig sektor.

Utbildning

Jur. kand. Stockholms Universitet 1994.​

bottom of page