top of page

Villkor för utbildning

Bekräftelse

När du har anmält dig får du en bekräftelse med tidpunkt och praktisk information.

Av- eller ombokning

Anmälan är bindande för ditt företag när Procbid skickat dig bekräftelse på din bokning. Skulle du få förhinder kan du överlåta platsen till en kollega på samma företag.

I annat fall gäller följande av-/ombokningsregler: 

  • Vid av- eller ombokning 3–1 veckor före start debiteras 50 % av avgiften. 

  • Vid av- eller ombokning 1–0 veckor före start eller om av- eller ombokning inte görs, debiteras 100 % av avgiften. 

     

    All av- och ombokning ska skickas till johan@procbid.se

Betalning

Utbildningen faktureras i samband med anmälan och ska var betald innan den äger rum.

Material

I priset ingår digitalt utbildningsmaterial som skickas till deltagarna per e-post.

bottom of page