Procbid
hero_pattern.png

JOHAN SVEDBERG

Upphandlings-

och affärsjurist

Om mig

Jag är jurist och arbetar med juridiska och kommersiella frågor inom offentlig upphandling. Det är ett otroligt spännande område där många olika samhällsfrågor berörs. Jag började på tillsynsmyndigheten NOU en vecka efter att lagen om offentlig upphandling trädde i kraft 1994 och sen har jag aldrig lämnat upphandlingen. Sedan 2016 arbetar jag i egen regi med juridisk rådgivning,  konsultation och utbildning inom försäljning till offentlig sektor och offentlig upphandling. För mer information, se mitt CV här

Vad kan jag erbjuda

Typiska uppdrag som jag tycker är roliga att arbeta med är

  • Affärsutveckling för företag som säljer till kunder inom offentlig sektor – anbudsstöd, avtalsuppföljning, marknadsanalys och utbildning
  • Upphandlingsstöd till myndigheter – kravställning, avtalsformulering, anbudsutvärdering
  • Utbildning i offentlig upphandling, affärs- och IT-rätt
  • Överprövningar
  • Juridiska utredningar

Min fördel jämfört med mer "traditionella" jurister inom området är att jag har arbetat med att göra upphandlingar från ax till limpa och att lämna hundratals anbud samt att jag arbetat med tillsyn. Det har givit mig stor erfarenhet av vad som styr parternas ageranden och hur upphandling går till i praktiken.

 
johan_svedberg.jpg

Kontakt

Har du frågor om offentlig upphandling kontakta mig gärna.

E-MAIL    johan@procbid.se
TEL       +46 704 15 85 56
Till min LinkedIn-sida