top of page
  • Skribentens bildJohan Svedberg

Nya regler för offentlig upphandling från 1 februari 2022

Nu ligger det en proposition ute om förslag till förenklade regler för svenska upphandlingar. Den kommer med största sannolikhet antas av riksdagen under hösten och då får vi en ny spelplan för de upphandlingar som ligger under EU:s tröskelvärden och de tjänster som återfinns i bilaga 2 till LOU.

Bland förändringarna märks bland annat

  • slopade upphandlingsförfaranden

  • ökade möjligheter till dialog

  • direktupphandling i samband med överprövning

  • reserverade kontrakt

Det är svårt att säga redan nu hur det kommer att bli i praktiken men helt klart är att ditt sätt att arbeta som upphandlare eller säljare kommer att påverkas. Vill du veta mer får du gärna delta på mina halvdagswebinarier som du finner under fliken utbildningar. Det är stort intresse och väldigt aktiva deltagare vilket leder till kunskapsutbyte och att du får med dig konkreta tips hur du kan agera!

21 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Tips för framgångsrika anbud

Framgångsrika idrottare eller företag utmärks av att de har tydliga mål, och inte viker ned sig vid motgång utan istället försöker ännu hårdare då. Nu när många kämpat i motvind under rätt lång tid ka

Våga fråga!

Vid en offentlig upphandling får inte frågor om förfrågningsunderlaget ställas efter ett visst datum. Har du missat att fråga? Ja då får du helt enkelt chansa på att du uppfattat saken rätt när du sät

Ramavtal - några korta tips!

Ramavtal spelar en väldigt stor roll inom offentlig upphandling och debatteras ständigt. Här kommer några förslag på vad parterna kan tänka lite extra på när det är dags för ramavtalsaffärer. Köpare G

Comments


bottom of page