Procbid

CV

Johan Svedberg

johan_svedberg (1).jpg

Upphandlings- och affärsjurist 

Vad gör jag?

 • Hjälper företag att tjäna mer pengar på sina affärer med offentlig sektor.
 • Hjälper myndigheter att få bästa möjliga leverans.

Hur gör jag det?

 • Genom att hjälpa företag ta ett helhetsgrepp på sin säljprocess mot offentlig sektor och att arbeta proaktivt och utnyttja regelverket som ett stöd.
 • Genom att hjälpa myndigheter att ställa affärsmässiga och relevanta krav som går att följa upp. 
 • Genom skräddarsydda utbildningar/workshops för företag och myndigheter 

Vilken erfarenhet har jag?

 • Över 20 års erfarenhet av LOU/LUF på expertnivå, bl. a. fem år på NOU, numera Konkurrensverket.
 • Genomfört över 100 upphandlingar av varor, byggentreprenader och framför allt tjänster 05-09.
 • Granskat ett femtiotal myndigheter i syfte att undersöka hur LOU efterlevts, om avtal använts och hur upphandlingsorganisationen fungerat.
 • Hållit över 20 utbildningar per år för såväl myndigheter som företag i Sverige och internationellt 99-16.
 • Chefjurist SLF, numera Swedish Medtech 99-05
 • Vd AffärsConcept, Sveriges ledande företag när det gäller att göra upphandlingar för offentlig sektor 07-10.
 • Chefjurist på Visma Commerce 10-16, Nordens största leverantör av inköps-, upphandlings- och anbudstjänster.
 • Lärare på Stockholms universitets 30- respektive 60 poängskurs för offentlig upphandling 05-09.
 • Lärare på Sveriges offentliga inköpares certifieringsutbildning 05-09 med inriktning på konkurrensutsättning och anbudsutvärdering.
 • Huvudlärare på Public Bid Manager, Sveriges högsta utbildning för anbudsgivare till offentlig sektor.

Utbildning

Jur. kand. Stockholms Universitet 1994.